horoscope

Съновиденията за разгадаване е необходимо да бъдат разделяни. Ако сънят ви е смутен, случва се като на филм и вие не сте част от този „сценарий” – този сън е безпредметен. Съновидението, върху което ще трябва да се съсредоточите, следва да остави белег в паметта ви. Навярно не бихте могли да се сетите за целия сценарий, а единствено и само подбрани епизоди. Реално и най-малкия детайл или частица от съня трябва да направи своя следа в душата ви.

Препоръка за тълкуване на сънищата: Най-вече сънят, наситен със страст и не ви дава мира, може да ви ръководи. Пророческият сън носи характерна затрогваща украска, която е невъзможно да се предаде с приказки.

Не бързайте да преглеждате книгата за тълкуване на сънища. Значително бързо се отгатват събития, като те са емоционално украсени и имат контакт с абсолютно чувства на хората. Истинските и големи усещания са светлината по улицата на пребиваването ни.

Осъществимо е сънуваното от нас да стане неразделна част от реалността. Всяка нощ всеки един от нас сънува, но в повечето случаи, малко след събуждане, не си спомня нищо. Нормалното разгадаване на съня е талант. Нужно е от огромното количество сънувано да успеете да прецедите съдържание.

Много рядко в съновиденията ни на лице са звуци, цветове, вкусови усещания и миризми. Възникването им в съня на всеки човек е от огромен смисъл и в по-голяма част от случаите ни дава светлина за бъдещи събития.

Създайте дневник на съновиденията си. Внимателно изберете тези компоненти, които са подходящи за разгадаване. Вижте в книгата за тълкуване на сънища подходящият знак, отнасящ се до действителен предмет, обект на съновиденията си. И съвсем спокойно следвайте условията, валидни за всяка дейност на творчеството.

Няколко примери от книгата за тълкуване на сънища: лес – безпокойство; планина – спънка; мъглявина – неизвестно; ято птици – посетители;…

Не възприемайте съновидението безусловно. Сънищата са ограбени от здрав разум, логика и последователност. Логиката на изкуството коренно се отличава от логиката на истинския живот. Безсъмнено това, което сънуваме, е плод на нашето подсъзнание. Нашето собствено подсъзнание е лишено от реален смисъл и логика.